VideoLAN association
પ્રોજેક્ટ અને બિન નફો સંસ્થા, સ્વયંસેવકો બનેલા વિકાસશીલ અને મફત, ઓપન સોર્સ મલ્ટીમીડિયા ઉકેલો પ્રોત્સાહન આપે છે.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

વીએલસી એક મુક્ત અને ઓપન સોર્સ ક્રોસ પ્લેટફોર્મ મલ્ટીમીડિયા પ્લેયર અને ફ્રેમવર્ક છે કે જે મોટા ભાગના મલ્ટીમીડિયા તેમજ ફાઈલો DVD, ઓડિયો સીડી, વ્ચ્દ, અને વિવિધ સ્ટ્રીમિંગ પ્રોટોકોલ પ્લે કરે છે.
લક્ષણો સ્ક્રીનશોટ્સ સ્કિન્સ Download VLC icon VLC ડાઉનલોડ કરો Version 2.2.0  • Windows • 20MB બીજી વ્યવસ્થા other systems
ડેવલોપર માટે
libdvdcss libdvdpsi libVLC libbluray libaacs libdca biTStream
બધા પ્રોજેક્ટ જુઓ

અમને મદદ કરો

દાન કરો
Donate to VLC
VideoLAN એક સંસ્થા બિન નફાકારક છે.
અમારા બધા ખર્ચ દાન અમે અમારા વપરાશકર્તાઓ પાસેથી પ્રાપ્ત દ્વારા પૂરી કરવામાં આવે છે. જો તમે VideoLAN ઉત્પાદન મદદથી આનંદ, અમને આધાર દાન કરો.
વધારે શીખો
ફાળો આપો
Contribute Work to VLC
VideoLAN ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે.
આનો અર્થ એ થાય કે જો તમે કુશળતા અને અમારા ઉત્પાદનો સુધારવા ઇચ્છા હોય છે, તમારા યોગદાનની સ્વાગત છે
વધારે શીખો
વિશ્વ મા ફેલાવો
Spread VLC
અમને લાગે છે કે VideoLAN શ્રેષ્ઠ વિડિઓ શ્રેષ્ઠ ભાવે ઉપલબ્ધ સોફ્ટવેર છે:મફત. જો તમે સંમત થાઓ છો કૃપા કરીને અમારા સોફ્ટવેર વિશે શબ્દ ફેલાય છે.
વધારે શીખો

સમાચાર અને સુધારાઓ

2015-03-27

VideoLAN and the VLC development team are happy to release updates for all three mobile platforms today.
VLC for Android received support for audio playlists, improved audio quality, improvements to the material design interface, including the black theme and switch to audio mode. Further, it is a major update for Android TV adding support for media discovery via UPnP, with improvements for recommendations and gamepads.
VLC for Windows Phone and WinRT received partial hardware accelerated decoding allowing playback of HD contents of certain formats as well as further iterations on the user interface.
For VLC for iOS, we focused on improved cloud integration adding support for iCloud Drive, OneDrive and Box.com, a 10-band equalizer as well as sharing of the media library on the local network alongside an improved playback experience.
All updates will be available on the respective stores later today. We hope that you like them as much as we do.

2015-02-27

VideoLAN and the VLC development team are releasing VLC 2.2.0 for most OSes. We're releasing the desktop version for Linux, Windows, OS X, BSD, and at the same time, Android, iOS, Windows RT and Windows Phone versions.
More info on our release page and press release.

2015-01-27

The 3 VideoLAN Blu-Ray libraries have been released: libbluray 0.7.0, libaacs 0.8.0 and libbdplus 0.1.2 library.
Those releases notably improves BD-J support, fonts support and file-system access.

2014-09-05

VideoLAN and the VLC development team are happy to present a new release for Android. This focuses on fixing crashes, better decoding and update of translations.
More info in the release notes and download page.

2014-07-26

VideoLAN and the VLC development team are happy to present a new minor version of the VLC 2.1.x branch.
This fixes a few bugs and security issues in third-party libraries, like GnuTLS and libpng.
More info on our release page

વિકાસ બ્લૉગ્સ

Ludovic Fauvet: VLC 2.2.0 WeatherWax

The VideoLAN community is proud to announce the immediate availability of VLC 2.2.0 codename WeatherWax and for the first time in history on all supported platforms simultaneously (see related press release). In addition to the release of[...]

Ludovic Fauvet: VLC and Mirrorbits at SCALE 13X

The thirteenth annual Southern California Linux Expo (SCALE 13X) will take place on February 19-22, 2015 at the Hilton Los Angeles Airport (LAX). It’s without doubt one of the greatest conference related to Linux and Free Software that I [...]

Jean-Baptiste Kempf: Blu-Ray libraries releases

Blu-Ray libraries Today, we release a new version of all our Blu-Ray libraries: libbluray 0.7.0 libaacs 0.8.0 libbdplus 0.1.2 Those releases feature minor features improvements, and numerous bug fixes. The biggest changes lie on the[...]

સામાજિક મીડિયા Twitter Facebook

[WindowsFrance] Que regardez-vous sur votre tablette #Windows avec l'appli #VLC ? http://t.co/5wYbN48Ab6 http://t.co/8BW1tKtn5F

[feepk] VLC unterstützt nun das Amazon Fire TV: http://t.co/4hHwZzB3x1

[videolan] VLC for Android 1.2.2 is getting pushed on the store. It should fix a mistake in audio/video sync, from the release of Saturday. Sorry :)

[FirePanther] @nicofz59200 @videolan I just adapted this a little bit: https://t.co/vYQxMIcQcH (@DesignOdin) (I think I can't reupload this), nice job!!1

[FirePanther] I really like this #VLC (@videolan) skin! http://t.co/gpQ60bZ8uY