VideoLAN association
Pròiseact agus buidheann nach eil a chum prothaid, a tha ga ruith le saor-thoilich a leasaicheas is a bhrosnaicheas fuasglaidhean ioma-mheadhan le còd fosgailte.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

Tha VLC 'na chluicheadair ioma-mheadhain a tha stèidhichte air còd fosgailte 's a dh'obraicheas air iomadh ùrlar. Cluichidh e a' chuid as motha de dh'fhaidhlichean mheadhanan a bharrachd air DVDan, CDan fuaime, VCDan is diofar seòrsaichean de shruthain.
Feartan Glacaidhean-sgrìn Craicnean Download VLC icon Luchdaich a-nuas VLC Version 2.2.1  • Windows • 20MB Siostaman eile
Seall a h-uile pròiseact

Cuidich leinn!

thoir tabhartas
Donate to VLC
'S e buidheann neo-phrothaideach a tha ann an VideoLAN.
Tha sinn a' paigheadh nan cosgaisean uile againn le tabhartasan a gheibh sinn on luchd-chleachdaidh againn. Ma tha bathar VideoLAN a' còrdadh ribh, nach cuir sibh taic rinn le tabhartas?
Barrachd fiosrachaidh
Gabh pàirt
Contribute Work to VLC
Tha VideoLAN 'na bhathar-bog le còd fosgailte.
'S ciall dha seo gu bheil sinn a' cur fàilte air do chom-pàirteachas ma tha na sgilean ceart agad is ma tha thusa deiseil is deònach.
Barrachd fiosrachaidh
Sgaoil am facal
Spread VLC
Tha sinne dhen bheachd gur e VideoLAN am bathar-bog as fhearr a tha ann agus aig deagh phrìs: saor an-asgaidh. Mas e sin do bheachd-sa cuideachd, nach innis thu do dhaoine eile gu bheil seo ann?
Barrachd fiosrachaidh

Naidheachdan ┐ Ùrachaidhean

2015-10-09

VideoLAN and the Android teams are happy to present the release of VLC for Android 1.6.0. Ported to Android 6.0, this release should provide an important performance boost for decoding and the interface. Get it now!.

2015-10-07

VideoLAN and the DVBlast teams are happy to present the simultaneous release of DVBlast 3.0, bitstream 1.1 and multicat 2.1!
DVBlast and multicat are now ported to OSX and DVBlast 3.0 is a major rewrite with new features like PID/SID remapping and stream monitoring. DVBlast, bitstream and multicat.

2015-10-04

VideoLAN and the libbluray team are releasing today libbluray 0.9.0. Adding numerous features, notably to better support BD-J menus and embedded subtitles files, it also fixes a few important issues, like font-caching. See more on libbluray page

2015-06-30

VideoLAN and the VLC development team are excited to announce a major version of VLC for iOS today, which adds support for Apple Watch to remote control and browse the library on iPhone, a mini player and large number of improvements through-out the app.
It will be available on the App Store shortly.

2015-04-30

The 2 VideoLAN Blu-Ray libraries have been released: libbluray 0.8.0, libaacs 0.8.1.
These releases add support for ISO files, BD-J JSM and virtual devices.

Blogaichean an luchd-leasachaidh

Jean-Baptiste Kempf: This week in VideoLAN - 28

28th week of VideoLAN reports Another week, another weekly report about VideoLAN and VLC development. I'm still here. Features and changes VLC Following last week's work on Freetype font fallback on OS X and iOS, after a few fix[...]

Jean-Baptiste Kempf: This week in VideoLAN - 27

27th week of VideoLAN reports And we're back to normal, so here is the (now usual) report detailing the work in the VideoLAN community, from last week. Paris Open Source Summit The VideoLAN team was at the Paris Open Source Summit, in [...]

Jean-Baptiste Kempf: This week in VideoLAN - 26

26th week of VideoLAN reports This week-end, I really did not feel like writing anything about last week, because... you know... fuck it. ... ... ... But then, I realized that I shouldn't stop living because some assholes belie[...]

Jean-Baptiste Kempf: This week in VideoLAN - 25

25th week of VideoLAN reports Here is a new report detailing the work that happened during the last week in the VideoLAN community. The last weeks have been crazy busy in VLC development, so this week was finally calmer, because we've f[...]

Na meadhanan sòisealta Twitter Facebook

[videolan] What happened last week in @2015-11-30 11:41 Android Video playlist, subtitles, Blurays and libVLC events https://t.co/wGBnU1j6N5

[videolan] We've just pushed VLC/Android 1.6.93 on the store, for beta testers! https://t.co/uEnZM5yDMb

[feepk] Complex Text Layout and BiDi - coming soon to a VLC on iOS and tvOS: https://t.co/47xLfHddTc

[videolan] What happened last week in @2015-11-23 01:37 @OSS_Paris, 4K on iPhone6S, embedded cue in FLAC, Blu-ray, etc... https://t.co/RLWb7wjIaf

[videolan] VLC for Android 1.6.92 is on the store in beta, for people registered as testers: https://t.co/uEnZM5yDMb