VideoLAN association
ഒരു പദ്ധതി, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം, സ്വയം സേവന സന്നദ്ധരാല്‍ നിറഞ്ഞതും, സ്വതന്ത്രവും സൌജന്യവുമായ ബഹു-മീഡിയ സംരഭത്തിന്റെ വികസനവും പ്രോത്സാഹനവും ലക്ഷ്യമിടുന്നതും
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

വി.എല്‍.സി എന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ബഹുമാധ്യമ ഫയലുകളെയും അതു പോലെ ഡിവിഡി, ഓഡിയോ സിഡി, വിസിഡി , വിവിധ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടങളെയും പിന്തുണക്കുന്ന, സൌജന്യവും സ്വതന്ത്രവുമായ വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോര്‍മുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബഹുമാധ്യമ പ്ളെയറും ചട്ടക്കൂടുമാണ്
സവിശേഷതകള്‍ സ്ക്രീന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ദൃശ്യ ചര്‍മങ്ങള്‍ Download VLC icon വി.എല്‍.സി ഡൌണ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യുക Version 2.2.1  • Windows • 20MB മറ്റു സംവിധാനങ്ങള്‍

വീഡിയോലാനിന്റെ മറ്റു പദ്ധതികള്‍

വികസന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക്
libdvdcss libdvdpsi libVLC libbluray libaacs libdca biTStream
എല്ലാ പദ്ധതികളും കാണൂ

ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ

സംഭാവന ചെയ്യൂ
Donate to VLC
വീഡിയോലാന്‍ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്
ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സംഭാനയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചിലവുകള്‍ക്കുമുള്ള പണം. നിങ്ങള്‍ വീഡിയോലാന്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, ദയവായി ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തിക സംഭാവന കൊണ്ട് പിന്തുണക്കൂ
കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കൂ
സഹായിക്കൂ
Contribute Work to VLC
വീഡിയോലാന്‍ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ആണ്.
അതായത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ‍ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉല്‍പന്നം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവും താല്‍പര്യവുണ്ടെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുന്നു
കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കൂ
ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കൂ
Spread VLC
ഏറ്റവും മികച്ച വിലയില്‍ അതായത് സൌജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച വീഡിയോ സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകള്‍ വീഡിയോലാനിനുള്ളതായി ഞങ്ങള്‍ കരുത്തുന്നു. അത് ശരിയെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ ഞങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകള്‍ക്ക് പ്രചാരം നല്‍കൂ
കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കൂ

വാര്‍ത്തകളും പുതുക്കങ്ങളും

2015-10-04

VideoLAN and the libbluray team are releasing today libbluray 0.9.0. Adding numerous features, notably to better support BD-J menus and embedded subtitles files, it also fixes a few important issues, like font-caching. See more on libbluray page

2015-06-30

VideoLAN and the VLC development team are excited to announce a major version of VLC for iOS today, which adds support for Apple Watch to remote control and browse the library on iPhone, a mini player and large number of improvements through-out the app.
It will be available on the App Store shortly.

2015-04-30

The 2 VideoLAN Blu-Ray libraries have been released: libbluray 0.8.0, libaacs 0.8.1.
These releases add support for ISO files, BD-J JSM and virtual devices.

2015-04-16

VideoLAN and the VLC development team are releasing today VLC 2.2.1, named "Terry Pratchett".
This first stable release of the "WeatherWax" version of VLC fixes most of the important bugs reported of VLC 2.2.0.
VLC 2.2.0, a major version of VLC, introduced accelerated auto-rotation of videos, 0-copy hardware acceleration, support for UHD codecs, playback resume, integrated extensions and more than 1000 bugs and improvements.
2.2.0 release was the first release to have versions for all operating systems, including mobiles (iOS, Android, WinRT).
More info on our release page

2015-03-27

VideoLAN and the VLC development team are happy to release updates for all three mobile platforms today.
VLC for Android received support for audio playlists, improved audio quality, improvements to the material design interface, including the black theme and switch to audio mode. Further, it is a major update for Android TV adding support for media discovery via UPnP, with improvements for recommendations and gamepads.
VLC for Windows Phone and WinRT received partial hardware accelerated decoding allowing playback of HD contents of certain formats as well as further iterations on the user interface.
For VLC for iOS, we focused on improved cloud integration adding support for iCloud Drive, OneDrive and Box.com, a 10-band equalizer as well as sharing of the media library on the local network alongside an improved playback experience.
All updates will be available on the respective stores later today. We hope that you like them as much as we do.

വികസന ബ്ലോഗുകള്‍

Jean-Baptiste Kempf: This week in VideoLAN - 20

20th week of VideoLAN reports For the 20th time, here is the weekly report of what has happened in the VideoLAN community and VLC development, during the past week. I'm surprised to have been keeping at it for already 5 months. It's a bi[...]

Jean-Baptiste Kempf: libbluray 0.9.0

Almost 6 months after libbluray 0.8.0, I'm delighted to announce libbluray 0.9.0! We published, in the meantime, a version 0.8.1, that was focused on fixing the biggest regressions of 0.8.0. Between 0.8.0 and 0.9.0, we had around 100 comm[...]

Jean-Baptiste Kempf: new libVLC backend for EFL/Emotion

This is quite short a post about libVLC in EFL (Enlightenment). Emotion is the multimedia API of the Enlightenment Foundation Libraries (EFL) used in the e17 desktop environment. It is similar to KDE's phonon. For a long time, the libVL[...]

Jean-Baptiste Kempf: Last weeks in VideoLAN - 19

19th week of VideoLAN reports Because of the VideoLAN Dev Days that happened last week-end, here is a dual-week report of what has happened in the VideoLAN community and VLC development, during the past 2 weeks. :D It explains also why [...]

സാമൂഹിക മാധ്യമം Twitter Facebook

[drasticactionSA] Okay @ThomasNigro, Let's see if we can get VLC on @hololens. http://t.co/Xbpn6skm74

[ThomasNigro] Hi #WindowsInsiders, if you want to test the latest VLC Build, here's the download link : http://t.co/ISWFNrKtZ1

[ThomasNigro] Aux fans francais de VLC ou W8.1/10, telechargez la derniere beta ici. Premiere beta avec la langue francaise ! http://t.co/ISWFNrKtZ1

[maxschrems] *YAY* #CJEU on #SafeHarbor: SH invalid. DPC had to investigate. #EUdataP

[_Enlightenment_] Informative short post about the new Emotion VLC (@videolan) backend. http://t.co/8QdBPf4kyi Via @Nyssen11