VideoLAN, projekt a nezisková organizácia.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

Program VLC je voľne šíriteľným, multi-platformovým multimediálnym prehrávačom s otvoreným zdrojovým kódom a súčasne ide o ucelené prostredie na prehrávanie väčšiny multimediálnych súborov a s podporou rôznych protokolov pre dátové toky a streamovanie.

Ostatné projekty tímu VideoLAN

Zobraziť všetky projekty

Pomôžte nám!

darovať
 • Donate to VLC
  VideoLAN je neziskovou organizáciou.
  Všetky naše náklady sú hradené z darov, ktoré dostaneme od používateľov našich programov. Ak radi používate niektorý produkt od tímu VideoLAN a páči sa Vám, prosím prispejte a podporte nás.
  Viac informácií
Prispejte
 • Contribute Work to VLC
  VideoLAN je softvér s otvoreným zdrojovým kódom.
  To znamená, že ak máte potrebné znalosti a chcete vylepšiť niektorý z našich produktov, Vaša pomoc je vítaná.
  Viac informácií
Šírte informácie
 • Spread VLC
  Máme pocit, že tím VideoLAN vytvoril ten najlepší softvér na prácu s videom, ktorý je dostupný za tú najlepšiu cenu: zadarmo. Ak s tým súhlasíte, prosím pomôžte nám šíriť informácie o našom softvéri.
  Viac informácií

Novinky & aktualizácie

2017-05-16

The VideoLAN non-profit organization is joining the Alliance for Open Media, to help developing open and royalty-free codecs and other video technologies!
More information in our press release: VideoLAN joins Alliance for Open Media.

2017-05-12

VideoLAN and the VLC development team are happy to publish version 2.2.5.1 of VLC media player today
This fifth stable release of the "WeatherWax" version of VLC fixes a few bugs reported on VLC 2.2.4, notably video rendering issues on AMD graphics card as well as audio distortion on macOS and 64bit Windows for certain audio files. It also includes updated codecs libraries and improves overall security.
Read more about it on our release page.

2017-03-09

Following the recent revelations from Wikileaks about the use of VLC by the CIA, you can download the official statement from the VideoLAN organization here.

2017-02-24

VideoLAN and the VLC development team are happy to publish beta version 2.1 of VLC for Android today
It brings 360° video & faster audio codecs passthru support, performances improvements, Android auto integration and a refreshed UX.
See all new features and get it

2016-06-21

VideoLAN and the VLC development team are happy to publish version 2.0 of VLC for Android today
It supports network shares browsing and playback, video playlists, downloading subtitles, pop-up video view and multiwindows, the new releases of the Android operating system, and merged Android TV and Android packages.
Get it now! and give us your feedback.

Viac noviniek

Blogy vývojárov

Geoffrey Métais: Announcing VLC 2.5 release!

VLC is back on Play Store! Version 2.0 is more than 1 year old and will leave room for 2.5 which brings very interesting evolutions! VLC for Android releases have been trapped in VLC 3.0 preparation and big media library refactoring black[...]

Rémi Duraffort: Using requests with xmlrpc

Using XML-RPC with Python3 is really simple. Calling system.version on http://localhost/RCP2 is as simple as: import xmlrpc.client proxy = xmlrpc.client.ServerProxy("http://localhost/RPC2") print(proxy.system.version()) However, the def[...]

Geoffrey Métais: Signing android releases with yubikey

At VideoLAN, we recently changed our signing procedure to leverage our security keys. As explained on Yubico website, Android signing is quite easy. On This Page Setup Install dependencies Prepare configuration fi[...]

Rémi Duraffort: A common mistake with jinja2

Jinja2 is a powerful templating engine for Python. Inside LAVA, we use Jinja2 to generate configuration files for every boards that we support. The configuration is generated from a template that does inherit from a base template. For insta[...]

Sociálne médiá