VideoLAN association
projesi kar amacı gütmeyen bir kuruluştur, gönüllüler tarafından, özgürce geliştirilip dağıtılan, açık kaynaklı çoklu ortam çözümleri sunar.

VLC media player for Mac OS X

Download latest VLC for Mac OS X 10.6 and later

Download VLC icon VLC for OS X 2.2.064 bits dmg packageDownload VLC for Mac OS X 10.5 Leopard (release 2.0.10)

Download VLC icon 32 bits Intel Macdmg package Download VLC icon PowerPC Macdmg packageWeb browser plugins Mac OS X 10.5 Leopard (release 1.0.5)

These plugins will not run on 10.6 or later.

Download VLC icon Web plugin for Intel Macdmg package
Download VLC icon Web plugin for PowerPC Macdmg packageDownload older versions of VLC media player

Use VLC 0.9.10 for 10.4 Tiger. Mac OS X 10.4.7 or later, is required.

Use VLC 0.8.6i for 10.3 Panther.

Use VLC 0.8.4a for 10.2 Jaguar.

Use VLC 0.7.0 for 10.1 Puma .

Older versions can be found by browsing our FTP archive

Source code

If you want, you can download the source code of VLC media player.