VideoLAN association
หนึ่งในโครงการและ องค์กรไม่แสวงผลกำไร, ประกอบไปด้วยกลุ่มจิตอาสา มีความเสรีในการพัฒนาและส่งเสริม มีการเข้าใช้งานมัลติมีเดียต่างๆ ด้วยโอเพนซอร์ส
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC ฟรี ทั้งยังเป็นโปรมแกรมเล่นมัลติมีเดียแบบโอเพนซอร์สและข้ามแพลตฟอร์ม สามารถเล่นแฟ้มมัลติมีเดียส่วนมากได้ดี เช่น DVD, CD เสียง, VCD และโปรโตคอลทำกระแสข้อมูลต่างๆ
คุณสมบัติ ภาพตัวอย่าง หน้ากาก Download VLC icon ดาวน์โหลด VLC Version 2.2.1  • Windows • 20MB ระบบปฏิบัติการอื่นๆ
สำหรับนักพัฒนา
libdvdcss libdvdpsi libVLC libbluray libaacs libdca biTStream
ดูโครงการทั้งหมด

ช่วยพวกเราที!

บริจาค
Donate to VLC
VideoLAN เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร
เงินใช้จ่ายทั้งหมด ได้มาโดยการบริจาคจากทางผู้ใช้ของพวกเรา หากคุณพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของ VideoLAN โปรดบริจาคเพื่อสนับสนุนพวกเรา
เรียนรู้เพิ่มเติม
เข้าร่วม
Contribute Work to VLC
VideoLAN เป็นซอฟท์แวร์แบบโอเพนซอร์ส
นั่นหมายความว่าหากคุณมีทักษะ และต้องการพัฒนาหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของพวกเรา ๆ ยินดีตอนรับการสนับสนุนจากคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติม
บอกต่อ
Spread VLC
พวกเราเห็นว่า VideoLAN ตั้งราคาซอฟต์แวร์ด้านวีดิทัศน์ได้เหมาะสมที่สุด: นั่นคือฟรี ถ้าคุณเห็นด้วย กรุณาบอกต่อเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของพวกเรา
เรียนรู้เพิ่มเติม

ข่าว & การปรับรุ่น

2015-06-30

VideoLAN and the VLC development team are excited to announce a major version of VLC for iOS today, which adds support for Apple Watch to remote control and browse the library on iPhone, a mini player and large number of improvements through-out the app.
It will be available on the App Store shortly.

2015-04-30

The 2 VideoLAN Blu-Ray libraries have been released: libbluray 0.8.0, libaacs 0.8.1.
These releases add support for ISO files, BD-J JSM and virtual devices.

2015-04-16

VideoLAN and the VLC development team are releasing today VLC 2.2.1, named "Terry Pratchett".
This first stable release of the "WeatherWax" version of VLC fixes most of the important bugs reported of VLC 2.2.0.
VLC 2.2.0, a major version of VLC, introduced accelerated auto-rotation of videos, 0-copy hardware acceleration, support for UHD codecs, playback resume, integrated extensions and more than 1000 bugs and improvements.
2.2.0 release was the first release to have versions for all operating systems, including mobiles (iOS, Android, WinRT).
More info on our release page

2015-03-27

VideoLAN and the VLC development team are happy to release updates for all three mobile platforms today.
VLC for Android received support for audio playlists, improved audio quality, improvements to the material design interface, including the black theme and switch to audio mode. Further, it is a major update for Android TV adding support for media discovery via UPnP, with improvements for recommendations and gamepads.
VLC for Windows Phone and WinRT received partial hardware accelerated decoding allowing playback of HD contents of certain formats as well as further iterations on the user interface.
For VLC for iOS, we focused on improved cloud integration adding support for iCloud Drive, OneDrive and Box.com, a 10-band equalizer as well as sharing of the media library on the local network alongside an improved playback experience.
All updates will be available on the respective stores later today. We hope that you like them as much as we do.

2015-02-27

VideoLAN and the VLC development team are releasing VLC 2.2.0 for most OSes. We're releasing the desktop version for Linux, Windows, OS X, BSD, and at the same time, Android, iOS, Windows RT and Windows Phone versions.
More info on our release page and press release.

บล็อกข่าวการพัฒนา

Jean-Baptiste Kempf: This week in VideoLAN - 8

Yet another week in VideoLAN world Another week, another weekly report about what has happened in the VideoLAN community and VLC development teams, during the last week. This week was pretty busy on most VLC related projects, as you'll s[...]

Jean-Baptiste Kempf: This week in VideoLAN - 7

Yet another week in VideoLAN world A new week, a new weekly report about what has happened in the VideoLAN community and VLC development teams, during the last week. Features and changes VLC and libVLC Interestingly, this week was q[...]

Jean-Baptiste Kempf: This week in VideoLAN - 6

Yet another week in VideoLAN world Continuing what I did for the last few weeks, and to please my friend Kostya; this post will tell you the interesting things that happened in the VideoLAN community and VLC development teams, for the last[...]

Jean-Baptiste Kempf: This week in VideoLAN - 5

Another week in VideoLAN world Continuing what I did the last few weeks, here is a new post summing up what happened, this past week, in the VideoLAN community and VLC development teams. For some technical reasons, this post was delayed [...]

สังคมออนไลน์ Twitter Facebook

[shawnhargreaves] Win2D blog post: PSA: Win2D will be switching from the Apache 2.0 to MIT license http://t.co/3TikL6jvXv

[fcartegnie] Back from #hkoscon 15 after exhausting flights with a lighter suitcase as #VLC goodies went away pretty fast :) http://t.co/f8n39BzcPo

[ThomasNigro] I just played for the first time a high quality 720p video on VLC for WP (Lumia 1020) with hardware acceleration! Thanks @robUx4 !

[ThomasNigro] SupportedAPIs.xml W8.0 : 1360 lines SupportedAPIs.xml W8.1 : 2350 lines SupportedAPIs.xml W10 : 6412 lines !! Good job Microsoft!

[videolan] Version 2.6.0 of VLC for iOS adds support for Apple Watch, a mini player, lots of bugfixes and much more: http://t.co/l7DNTCHyK2