VideoLAN, a project and a tổ chức phi lợi nhuận.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols.

Các dự án khác của VideoLAN

Xem tất cả các dự án

Hãy giúp chúng tôi!

ủng hộ
 • Donate to VLC
  VideoLAN là một tổ chức phi lợi nhuận.
  Tất cả mọi chi phí vận hành dự án đều đến từ những ủng hội từ phía người dùng. Nếu bạn cảm thấy thích thú với những sản phẩm của dự án chúng tôi, hãy ủng hộ chúng tôi về cả mặt tài chính, sức lực và sự đóng góp từ phía các bạn.
  Tìm hiểu thêm
Đóng góp
 • Contribute Work to VLC
  VideoLAN là một phần mềm mã nguồn mở.
  Điều này có nghĩa rằng nếu bạn có kỹ năng cũng như khát khao nhằm hoàn thiện các sản phẩm của chúng tôi, thì mọi sự đóng góp của các bạn đều luôn được chào đón.
  Tìm hiểu thêm
Hãy giúp VLC nổi tiếng hơn
 • Spread VLC
  Chúng tôi nhận thấy rằng VideoLAN hiện là phần mềm video tốt nhất vì chúng tôi hoàn toàn cung cấp sản phẩm của mình với giá thành miễn phí. Nếu bạn đồng ý với điều đó, hãy giới thiệu phần mềm này với mọi người xung quanh và giúp VideoLAN trở nên phổ biến nhé!
  Tìm hiểu thêm

Tin Tức & Cập Nhật

2020-06-16

VideoLAN is now publishing the VLC 3.0.11 release, which improves HLS playback and seeking certain m4a files as well as AAC playback. Additionally, this solves an audio rendering regression on macOS when pausing playback and adds further bug fixes. Additionally, a security issue was resolved.
More information available on the release page.

2020-04-28

VideoLAN is now publishing the VLC 3.0.10 release, which improves DVD, macOS Catalina, adaptive streaming, SMB and AV1 support, and fixes some important security issues.
More information available on the release page.
We are also releasing new versions for iOS (3.2.8) and Android 3.2.11 for the same security issues.

2020-03-31

VideoLAN is publishing updates to VLC on iOS and tvOS, to fix numerous small issues, add passcode protection on the web sharing, and improve the quick actions and the stability of the application.

2019-12-03

VideoLAN is publishing updates to VLC on iOS, to improve support for iOS9 compatibility and add new quick actions and improves the collection handling.

2019-10-13

We are publishing today libdvdnav and libdvdread minor releases to fix minor crashes and improving the support for difficult discs. See libdvread page for more information.

More News

Trang tin dành cho Nhà Phát Triển

Jean-Baptiste Kempf: dav1d 0.7.1

Release 0.7.1 We just did a small release of dav1d called 0.7.1, just one month after 0.7.0. It is a quick release that fixes a couple of bugs and that does more optimizations on ARM32 and SSE2. ARM 32-bit After spending a lot of ti[...]

Jean-Baptiste Kempf: dav1d 0.7.0: mobile focus

tl;dr Dav1d new release: 10% faster on Intel CPUs with 25% less RAM, assembly finished for 8bit ARM64 assembly mostly done for 10/12bit in addition to 8bit dav1d is twice as fast as gav1 on ARM CPU and 4 times faster for 10b 1080p AV1 dec[...]

Truyền thông xã hội

[PomepuyN] Elle a l'air bien cette #FreeboxPop, mais elle aurait pu être encore meilleure ! https://t.co/eAVg35Jb1q

[martz2804] . @mhmd_azeez made a short and clean .NET Core sample integrating libvlcsharp with @mark_heath's NAudio 🙌 💽check it… https://t.co/KTq0Yyiced

[videolan] With dav1d 0.7.1, we're able to decode the AV1 Chimera 1080p sample at more than 24 fps on a Galaxy S5 from 2014 on… https://t.co/oqiXdZQ5as

[trudluc] "What are we doing tonight #dav1d devs?" "Same thing we do every night Pinky, make #AV1 decode faster"… https://t.co/sCiY3vMxSy

[videolan] dav1d, the fastest AV1 decoder has a new release: 0.7.1 https://t.co/gmxVODM15x This is a minor release, accelerat… https://t.co/24ANAvarKD