VideoLAN association
Projekt a nezisková organizace, skládající se z dobrovolníků vyvíjejících a propagujících svobodná (s otevřeným kódem) multimediální řešení.

VLC media player for Mac OS X

Download latest VLC for Mac OS X 10.6 and later

Download VLC icon VLC for OS X 2.2.164 bits dmg packageWeb browser plugins (release 2.2.1)

Download VLC icon VLC for OS X web plugin 2.2.132 & 64 bits Universal Binary dmg packageDownload VLC for Mac OS X 10.5 Leopard (release 2.0.10)

Download VLC icon 32 bits Intel Macdmg package Download VLC icon PowerPC Macdmg packageDownload older versions of VLC media player

Use VLC 0.9.10 for 10.4 Tiger. Mac OS X 10.4.7 or later, is required.

Use VLC 0.8.6i for 10.3 Panther.

Use VLC 0.8.4a for 10.2 Jaguar.

Use VLC 0.7.0 for 10.1 Puma .

Older versions can be found by browsing our FTP archive

Source code

If you want, you can download the source code of VLC media player.