VideoLAN, ett projekt och en ideell organisation.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC for Windows

VLC är en fri och öppen plattformsoberoende multimediaspelare och ramverk som spelar upp de flesta multimediafilerna och diverse strömningsprotokoll.

Windows requirements

VLC runs on all versions of Windows, from Windows XP SP3 to the last version of Windows 11.

VLC for Windows 95/98/Me

Please install KernelEx or take an old version of VLC

Older versions

Older versions can be found by browsing our archives