VideoLAN, là một dự án và đồng thời cũng là một tổ chức phi lợi nhuận.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC for Windows

VLC là một khung và trình phát đa phương tiện đa nền tảng miễn phí và mã nguồn mở, có thể phát hầu hết các tệp đa phương tiện và các giao thức phát trực tuyến khác nhau.

Windows requirements

VLC runs on all versions of Windows, from Windows XP SP3 to the last version of Windows 11.

VLC for Windows 95/98/Me

Please install KernelEx or take an old version of VLC

Older versions

Older versions can be found by browsing our archives