Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC нь үнэгүй ба нээлттэй эх бүхий суурь харгалзахгүй дамжуулга тоглуулагч бөгөөд ихэнх дамжуулга файлууд болон түгээмэл урсгал нэвтрүүлэгчийг тоглуулдаг юм.

Энгийн, хурдан, хүчирхэг

  • Бүхнийг тоглуулах - Файлууд, Дискүүд, Вэб камер, Төхөөрөмж, Урсгалууд
  • Ихэнх кодекуудыг нэмэлт кодек шаардахгүйгээр тоглуулах - MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3...
  • Бүх систем дээр ажиллах - Windows, Linux, Mac OS X, Unix, iOS, Android ...
  • Бүрэн үнэгүй - тагнуулын програмгүй, сурталчилгаагүй, хэрэглэгчийг тагнахгүй
ихийг мэдэх

Дэлгэцийн зураг

Бүх дэлгэцийн зураг харах

Windows

VLC-ийг авах: Windows
VLC-ийг авах: Windows Store
VLC-ийг авах: Windows Phone

Apple Platforms

VLC-ийг авах: Mac OS X
VLC-ийг авах: iOS
VLC-ийг авах: Apple TV

Эх кодууд

Таны шууд авч болох нь эх код.

GNU/Linux

VLC-ийг авах: Debian GNU/Linux
VLC-ийг авах: Ubuntu
VLC-ийг авах: Mint
VLC-ийг авах: openSUSE
VLC-ийг авах: Gentoo Linux
VLC-ийг авах: Fedora
VLC-ийг авах: Arch Linux
VLC-ийг авах: Slackware Linux
VLC-ийг авах: Red Hat Enterprise Linux

Бусад системүүд

VLC-ийг авах: Android
VLC-ийг авах: Chrome OS
VLC-ийг авах: FreeBSD
VLC-ийг авах: NetBSD
VLC-ийг авах: OpenBSD
VLC-ийг авах: Solaris
VLC-ийг авах: QNX
VLC-ийг авах: OS/2