VideoLAN, परियोजना र गैह्र-मुनाफा संस्था.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols.

सरल, छिटो र शक्तिशाली

  • सबै कुरा प्ले गर्छ - फाइल, डिस्क, वेबक्याम, यन्त्र र स्ट्रिमहरू।
  • कुनै कोडेक प्याक आवश्यक नभई धेरैजसो कोडेकहरू प्ले गर्छ - MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3...
  • सबै प्लेफर्महरूमा चल्छ - Windows, Linux, Mac OS X, Unix, iOS, Android ...
  • पूर्णतया निःशुल्क - कुनै स्पाइवेयर, विज्ञापन वा प्रयोगकर्ता ट्र्याकिङ छैन।
थप जान्नुहोस्

Windows

निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Windows
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Windows Store
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Windows Phone

Apple Platforms

निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Mac OS X
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् iOS
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Apple TV

स्रोतहरू

तपाईँले सिधै पनि निम्न प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ स्रोत कोड.

GNU/Linux

निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Debian GNU/Linux
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Ubuntu
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Mint
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् openSUSE
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Gentoo Linux
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Fedora
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Arch Linux
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Slackware Linux
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Red Hat Enterprise Linux

अन्य प्रणालीहरू

निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Android
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Chrome OS
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् FreeBSD
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् NetBSD
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् OpenBSD
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् Solaris
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् QNX
निम्नका लागि VLC प्राप्त गर्नुहोस् OS/2