VideoLAN, unu progetu e un' organizatzione chene punna de lucru.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC est unu leghidore de documentos multimediales e una libreria lògica (framework) de badas, a mitza aberta e pro prus prataformas chi riproduit sa majoria de sos documentos multimediales e medas protocollos de trasmissione.

Simpre, lestru e poderosu

  • Riproduit totu - Documentos, discos, videocàmeras web, dispositivos e flussos.
  • Riproduit sa majoria de sos codificadores chene bisòngiu de impreare pachetes de codificadores - MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3...
  • Funtzionat in totu sas prataformas - Windows, Linux, Mac OS X, Unix, iOS, Android ...
  • Totu de badas - perunu spyware, peruna publitzidade e perunu arrastamentu de sos impreadores.
pro nde ischire de prus

Windows

Iscàrriga VLC pro Windows
Iscàrriga VLC pro Windows Store
Iscàrriga VLC pro Windows Phone

Apple Platforms

Iscàrriga VLC pro Mac OS X
Iscàrriga VLC pro iOS
Iscàrriga VLC pro Apple TV

Mitzas

Podes fintzas otènnere su còdighe mitza.

GNU/Linux

Iscàrriga VLC pro Debian GNU/Linux
Iscàrriga VLC pro Ubuntu
Iscàrriga VLC pro Mint
Iscàrriga VLC pro openSUSE
Iscàrriga VLC pro Gentoo Linux
Iscàrriga VLC pro Fedora
Iscàrriga VLC pro Arch Linux
Iscàrriga VLC pro Slackware Linux
Iscàrriga VLC pro Red Hat Enterprise Linux

Àteros sistemas

Iscàrriga VLC pro Android
Iscàrriga VLC pro Chrome OS
Iscàrriga VLC pro FreeBSD
Iscàrriga VLC pro NetBSD
Iscàrriga VLC pro OpenBSD
Iscàrriga VLC pro Solaris
Iscàrriga VLC pro QNX
Iscàrriga VLC pro OS/2